Nové číslo účtu


12. March 2020 - 09:22:29


Vážení členovia a priaznivci,


dovoľujeme si Vám oznámiť číslo účtu v banke BK Pezinok :


IBAN: SK4302000000002877430356


  Naši sponzori