Začiatok prípravky 2015/2016


09. September 2015 - 21:35:33


Prípravkári pána Duffalu  začali trénovať 8.9.2015 v Zámockom parku.
Tréningy budú zatiaľ prebiehať za priaznivého počasia v zámockom parku v utorok a vo štvrtok od 16:30 - 18:00.

Od októbra by sa malo trénovať už v telocvični na ZŠ Kupeckého. O presných časoch budeme ešte informovať aj na našej www.bkpezinok.sk

Radi privítame aj nových nádejných basketbalitov a basketbalistky ročníky narodenia 2005-2006 (po dohode s trénerom aj mladší)
Prípadné otázky a informácie Vám poskytne p. Duffala na tel. 0905828229

Naši sponzori