Aký bol rok 2015 ?


10. November 2015 - 21:35:25


Blíži sa koniec roka 2015 a to je vhodný čas si zrekapitulovať aké úspechy dosiahol Basketbalový klub Pezinok počas roka aj za podpory mesta Pezinok  a Bratislavského samosprávneho kraja  a priaznivcov pezinského basketbalu.

V prvom polroku sa nášmu družstvu juniorov sa podarilo úspešne dokončiť celoslovenskú súťaž  v skupine o 14 .– 17. Miesto si ôsmimi víťazstvami v rade zaistilo prvenstvo v skupine.  Tento úspech družstvo dosiahlo pod vedením trénera Vladimíra Kuznecova spolu s asistentmi  Petrom Gyepesom a Richardom Duffalom.

Okrem úspešného ukončenia súťaže , BK Pezinok získal ocenenie mesta Pezinok v kategórii mládežnícky kolektív .

Pre udržanie basketbalový tradícií  BK Pezinok každoročne otvára zmiešanú prípravku pre chlapcov a dievčatá . Vďaka tohtoročnému náboru sa podarilo vytvoriť novú zmiešanú prípravku pod vedením p. Richarda Duffalu a p. Petra Gyepesa. Po dvojmesačnom tréningu odohrali malí basketbalisti svoj prvý priateľský zápas s družstvom Trnavy a zaznamenali historicky svoje prvé víťazstvo.

  V tomto roku sa podarilo z minuloročných „prípravkárov“ zostaviť družstvo chlapcov pod vedením p. Rudolfa Dubana. Toto družstvo  ako jediné háji pezinské farby  v tejto sezóne v oblastnej súťaži. Pre chlapcov je toto prvá súťažná sezóna , pričom toto družstvo každým zápasom získava nové skúsenosti a postupne sa približuje ku kvalitám súperom .

Pod vedením trénera Mareka Hanúska a asistencie  p. Romana Oškeru trénuje družstvo dievčat. Družstvo žiaľ v tejto súťažnej sezóne nie je prihlásené do súťaže.

Dúfame, že rok 2016 bude rovnako úspešný ako ten súčasný a že sa Basketbalovému klubu Pezinok podarí aj naďalej udržiavať basketbalové tradície v našom meste . Týmto by sme chceli opätovne poďakovať za podporu našich priaznivcov, mesto Pezinok a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

 

Spolu pre basketbal!

 

Naši sponzori