Treningy šk.rok 2018/ 2019

 

ZMENA V ČASOCH TRÉNINGOV PRÍPRAVKY
Od pondelka 11.9. Budú tréningy družstva pána trénera Duffalu prebiehať v telocvični na ZŠ Kupeckého v dňoch:

Pondelok 16:00-17:30
Utorok     16:30-18:00
Štvrtok    16:30-18:00

V prípade ostatných družstiev sa časy tréningov nemenia

družstvo p. Hanuska

Utorok 18:30-20:00
Streda 18:30-20:00
Piatok 18:30-20:00


Na ZŠ Fándlyho

družstvo  p. Kuznecova

Pondelok 16:30-18:00
Utorok     16:30-18:00
Štvrtok     16:30-18:00


Na gymnáziu Pezinok

Naši sponzori