O združení

                                                                                                                                                  aktualizované:


BKP – Basketbalový klub Pezinok


 

 

Basketbalový klub Pezinok je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2011 s cieľom zachovať basketbal v Pezinku na aktívnej úrovni a dať mládeži možnosť stále sa tomuto športu naplno venovať.

 

Nakoľko má basketbal v Pezinku dlhoročnú tradíciu a nájde sa tu veľa mladých ale i starších ľudí, ktorí sa o tento šport či už aktívne alebo pasívne zaujímajú, bola by škoda, ak by v Pezinku zanikla možnosť predovšetkým pre mladých  venovať sa tomuto krásnemu športu.

 

 

Súčasné pôsobenie BKP - družstvá

 

BKP v súčasnosti zastrešuje činnosť družstiev:

-

-

-

 

 

 

 

Predstavy a ciele

 

BKP je zatiaľ iba v štádiu vznikania, nakoľko vzniklo ako OZ iba v marci tohto roka. No napriek tomu máme veľa cieľov a plánov, ako pozdvihnúť tento klub a dať mladým športovcom čo najviac možností. Rovnako nám ide o vychovanie mladých trénerov a rozhodcov, preto si už v tomto roku urobili traja mladí ľudia trénersky kurz, a tak už od septembra môžu pomôcť pre trénovaní novovzniknutých prípraviek. V budúcnosti budeme v trénerských kurzoch určite pokračovať a samozrejme podporíme aj nových rozhodcov.

 

 Na základných školách priebežne robíme nábor a deti prijímame celoročne

 

Medzi naše ciele určite patrí pravideľné zaradenie našich družstiev do celoslovenských súťaží.

Chceme nielen to, aby mali hráči zo športu radosť, čo je to najdôležitejšie, ale aj aby prinášali výsledky. Preto je našou prioritou zabezpečiť hráčom vhodné prostredie a pomôcky pre pravidelné a plnohodnotné trénovanie, kvalitných trénerov a čo najväčšie množstvo zápasov.

Príprava pravidelných turnajov je pre nás dôležitá nielen kvôli získavaniu nových zručností a skúseností pre našich hráčov, ale aj kvôli dostaniu sa do povedomia medzi ostatné slovenské družstvá.

 

Urobíme všetko preto, aby naši hráči a hráčky mali tie najlepšie podmienky pre svoj rast a aby aj naďalej reprezentovali svoj klub najlepšie, ako vedia.

Naši sponzori