Ochrana osobných údajov BK Pezinok

BK PEZINOK , Muškátová 27 902 01 Pezinok je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. BK PEZINOK môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných údajov na emaile bkpezinok@gmail.com, alebo poštou na vyššie uvedenej adrese.

Keď vyplníte registráciu – prihlášku na letný kemp, budeme potrebovať váš súhlas na spracovanie osobných údajov na tento účel. Na to, aby ste sa stali vy, príp. Vaše deti účastníkmi kempu, je potrebné spracovávať vaše osobné údaje. V rámci registrácie od vás budeme potrebovať základné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť na komunikáciu s vami, a rovnako budeme potrebovať aj dátum narodenia, ktorý využívame pri tvorbe športového programu a organizácii homogénnych vekových atréningových skupín na Basketland campoch. Ak vyjadríte súhlas so zasielaním marketingových informácií, budeme vás informovať o našich nových aktivitách, podujatiach, či aktualitách. 

Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi? 

Vaše osobné údaje budeme využívať na účely registrácie na BK PEZINOK kemp, v spolupráci so zmluvnými partnermi , ako i do klubovej databázy. 

Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať? 

Vaše osobné údaje zhromaždené v súvislosti s registráciou na letný kemp budeme spracovávať v súlade s podmienkami registrácie na kemp a stanovami BK PEZINOK. Vaše osobné údaje budeme využívať na zasielanie marketingových informácií, kým svoj súhlas nezrušíte písomne listom alebo emailom. 

Vaše práva 

V tejto súvislosti máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. 

Zrušenie súhlasu 

Máte právo na zrušenie súhlasu so spracovaním svojich údajov v súvislosti s registráciou na letný kemp. V takom prípade však bude vaša registrácia vymazaná. Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií. Následne vám marketingové informácie prestaneme posielať. 

Dozorný orgán 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.