Vladimíra Kuznecova v čele klubu BK Pezinok strieda Michal Gloznek

V utorok 27.6.2023 sa stretli rodičia a podporovatelia klubu, teda členovia občianskeho združenia BK Pezinok, aby schválili nové vedenie a stanovy OZ. Zároveň sa rozlúčili a opätovne poďakovali p. Vladimírovi Kuznecovovi za jeho dlhoročnú prácu na poste predsedu OZ a trénera a zároveň vyjadrili nádej, že sa ku trénovaniu mládeže ešte vráti. Všetci si totiž uvedomujeme jeho profesionálne kvality a obrovský prínos pre klub. Neformálna rozlúčka prebehla ešte predtým aj na spoločnej opekačke na domčeku Celestín.


Nové vedenie BK PEZINOK:

predseda združenia (člen výkonného výboru ) Michal Gloznek
podpredseda združenia (člen výkonného výboru ) Daniel Novák
člen výkonného výboru Andrej Jendek
člen výkonného výboru Roman Lukáč
revízna komisia / kontrola Alena Langová